ADORINI BARI DELUXE

ADORINI BARI DELUXE

 • Tên thông dụng: Adorini Bari Deluxe Cigar Display Cabinet
 • Kích thước bên ngoài: L: 39.5cm W: 38.5cm H: 58.5cm
ADORINI AFICIONADO DELUXE

ADORINI AFICIONADO DELUXE

 • Tên thông dụng: Cigar Cabinet adorini Aficionado Deluxe
 • Kích thước bên ngoài: L:35cm B:57cm H:45cm
ADORINI PRATO DELUXE

ADORINI PRATO DELUXE

 • Tên thông dụng: Adorini Prato Deluxe Cabinet Humidor
 • Kích thước bên ngoài: L:40cm W:40cm H:80cm
EUROCAVE CIGAR HUMIDOR

EUROCAVE CIGAR HUMIDOR

 • Tên thông dụng: EuroCave Cigar Humidor
 • Kích thước bên ngoài: H:95cm W:65.4cm D:68.9cm
LIEBHERR ZKES 453

LIEBHERR ZKES 453

 • Tên thông dụng: Liebherr humidor ZKes 453
 • Kích thước bên ngoài: W:42.5cm D:47.8cm H:61.2cm
ADORINI ROMA

ADORINI ROMA

 • Tên thông dụng: Adorini Roma Cabinet Humidor Mahogany
 • Kích thước bên ngoài: L:60.5cm W:45cm H:175cm