ỐNG ADORINI INOX 2S

ỐNG ADORINI INOX 2S

 • Tên thông dụng: Adorini Double Cigar Case Chrome
THANH GIỮ ẨM ADORINI

THANH GIỮ ẨM ADORINI

 • Tên thông dụng: Adorini Deluxe Humidor Humidifier
MÁY TẠO ẨM ADORINI

MÁY TẠO ẨM ADORINI

 • Tên thông dụng: Adorini Cigar Heaven
ỐNG ĐỒNG ADORINI 1S

ỐNG ĐỒNG ADORINI 1S

 • Tên thông dụng: Adorini Humidor Tube with Golden Hygrometer
 • Kích thước bên ngoài: 21.9cm x 2.8cm
ỐNG ADORINI SATIN 1S

ỐNG ADORINI SATIN 1S

 • Tên thông dụng: Adorini Individual Cigar Case Cedar
 • Kích thước bên ngoài: 21cm x 2.5cm
ỐNG ADORINI 2S FINISH

ỐNG ADORINI 2S FINISH

 • Tên thông dụng: Adorini Double Cigar Case High-Grade Steel Satin Finish/Cedar
 • Kích thước bên ngoài: 21cm x 2.5cm
NƯỚC GIỮ ẨM

NƯỚC GIỮ ẨM

 • Tên thông dụng: Nước giữ ẩm
BẬT LỬA ADORINI

BẬT LỬA ADORINI

 • Tên thông dụng: Adorini Jet Lighter
DAO CẮT ADORINI

DAO CẮT ADORINI

 • Tên thông dụng: Adorini Neptun Cutter Solingen Blades
BAO DA ADORINI 5S NÂU

BAO DA ADORINI 5S NÂU

 • Tên thông dụng: Adorini Real Leather Case for 3-5 Cigars Brown
 • Kích thước bên ngoài: 35 x 115 x 152 mm
BAO DA ADORINI 5S ĐEN

BAO DA ADORINI 5S ĐEN

 • Tên thông dụng: Adorini Real Leather Case for 3-5 Cigars Black
 • Kích thước bên ngoài: 35 x 115 x 152 mm
BAO DA ADORINI 3S NÂU

BAO DA ADORINI 3S NÂU

 • Tên thông dụng: Adorini Real Leather Case for 2-3 Cigars Brown
 • Kích thước bên ngoài: 35 x 73 x 158 mm