ADORINI FIRENZE DELUXE

ADORINI FIRENZE DELUXE

  • Tên thông dụng: Adorini Firenze Deluxe Cigar Humidor
  • Kích thước bên ngoài: L:29cm W:24cm H:12cm
ADORINI CHIANTI DELUXE ĐEN

ADORINI CHIANTI DELUXE ĐEN

  • Tên thông dụng: Adorini Chianti Medium Deluxe Tray Humidor
  • Kích thước bên ngoài: L:24cm W:24cm H:24cm
ADORINI SORRENTE DELUXE

ADORINI SORRENTE DELUXE

  • Tên thông dụng: Adorini Sorrente Deluxe Humidor
  • Kích thước bên ngoài: L:24 W:29cm H:12cm
ADORINI TREVISO DELUXE

ADORINI TREVISO DELUXE

  • Tên thông dụng: Adorini Treviso Deluxe Glass Top Humidor
  • Kích thước bên ngoài: L:24cm W:29cm H:12cm
ADORINI PISA DELUXE

ADORINI PISA DELUXE

  • Tên thông dụng: Adorini Pisa Deluxe Humidor
  • Kích thước bên ngoài: D:30cm W:30cm H:35cm