VILLIGER CLASSIC

VILLIGER CLASSIC

Liên hệ: 0828693333
Email: doanhongan53@gmail.com
thegioicigar51a@gmail.com

  • Tên thông dụng: Villiger Mini Sumatra Classic
  • Quy cách hộp: Bao sắt 10 điếu
  • Đường kính: Ring 20
  • Độ dài: 80 mm
  • Vị: Gỗ, đất, cỏ khô
  • Độ nặng: Nhẹ
  • Hình dạng: Cigarillos
  • Xuất xứ: Đức

Villiger Mini Sumatra Classic là một trong 3 dòng cơ bản của Villiger Mini bao gồm Villiger Mini Espresso, Villiger Mini Sumatra Classic và Villiger Mini Vanilla.

Villiger Mini Sumatra Classic là lọai cigar nhẹ được quấn bằng máy với lớp lá quấn ngoài tự nhiên từ vùng Sumatra của Indonesia với vị cổ điền, thơm và dễ chịu. Hỗn hợp thuốc lá Virginia, African Burley và Cavendish tạo ra các vị lá thuốc tự nhiên và hương thơm đậm đà khó quên.