COHIBA BEHIKE 56

COHIBA BEHIKE 56

 • Tên thông dụng: Cohiba Behike 56
 • Quy cách hộp: Hộp 10 điếu
 • Đường kính: Ring 56
 • Độ dài: 166 mm
 • Vị: Gỗ, đất, da thuộc, tiêu, trái cây, hoa cỏ, cà phê
COHIBA BEHIKE 54

COHIBA BEHIKE 54

 • Tên thông dụng: Cohiba Behike 54
 • Quy cách hộp: Hộp 10 điếu
 • Đường kính: Ring 54
 • Độ dài: 144 mm
 • Vị: Gỗ, đất, da thuộc, tiêu cay, trái cây, hoa cỏ, cà phê
COHIBA BEHIKE 52

COHIBA BEHIKE 52

 • Tên thông dụng: Cohiba Behike 52
 • Quy cách hộp: Hộp 10 điếu
 • Đường kính: Ring 52
 • Độ dài: 119 mm
 • Vị: Gỗ, đất, da thuộc, tiêu cay, trái cây, hoa cỏ, cà phê
COHIBA SIGLO IV

COHIBA SIGLO IV

 • Tên thông dụng: Cohiba Siglo IV
 • Quy cách hộp: Hộp 25 điếu
 • Đường kính: Ring 46
 • Độ dài: 143 mm
 • Vị: Gỗ tuyết tùng, cỏ, gia vị, da, cà phê, trái cây
ROMEO Y JULIETA WIDE CHURCHILL TUBOS

ROMEO Y JULIETA WIDE CHURCHILL TUBOS

 • Tên thông dụng: Romeo Y Julieta Wide Churchills Tubos
 • Quy cách hộp: Hộp 3, 15 điếu có ống nhôm
 • Đường kính: Ring 55
 • Độ dài: 130 mm
 • Vị: Gỗ, đất, caramel, mật ong, cà phê, trái cây ngọt
PARTAGAS SERIE E NO.2 TUBOS

PARTAGAS SERIE E NO.2 TUBOS

 • Tên thông dụng: Partagas Serie E No.2 Tubos
 • Quy cách hộp: Hộp 3, 15 điếu có ống nhôm
 • Đường kính: Ring 54
 • Độ dài: 140 mm
 • Vị: Gỗ, da thuộc, caramel, mật ong, cỏ khô, cà phê
MONTECRISTO OPEN EAGLE TUBOS

MONTECRISTO OPEN EAGLE TUBOS

 • Tên thông dụng: Montecristo Open Eagle Tubos
 • Quy cách hộp: Hộp 3, 15 điếu có ống nhôm
 • Đường kính: Ring 55
 • Độ dài: 150 mm
 • Vị: Gỗ tuyết tùng, cỏ, gia vị, da, cà phê
H. UPMANN ANEJADOS

H. UPMANN ANEJADOS

 • Tên thông dụng: H.upmann Robusto Anejados
 • Quy cách hộp: Hộp 25 điếu
 • Đường kính: Ring 50
 • Độ dài: 124 mm
 • Vị: Gỗ, đất, mía, cacao, hạnh nhân
LEAF BY OSCAR MADURO (GỖ)

LEAF BY OSCAR MADURO (GỖ)

 • Tên thông dụng: Leaf by Oscar Maduro Toro (Leaf Gỗ)
 • Quy cách hộp: Hộp gỗ 20 điếu
 • Đường kính: Ring 52
 • Độ dài: 153 mm
 • Vị: Gỗ, đất, mật ong, cacao, tiêu cay
QUINTERO NACIONALES

QUINTERO NACIONALES

 • Tên thông dụng: Quintero y Hermano Nacionales
 • Quy cách hộp: Hộp 25 điếu
 • Đường kính: Ring 40
 • Độ dài: 141 mm
 • Vị: Cà phê, cacao, cỏ khô
TOSCANELLO

TOSCANELLO

 • Tên thông dụng: Toscanello
 • Quy cách hộp: Bao giấy 5 điếu
 • Đường kính: Ring 35
 • Độ dài: 80 mm
 • Vị: Gỗ, đất, cà phê, quế, bánh nướng, nho
H. UPMANN SIR WINSTON GRAN RESERVA COSECHA 2011

H. UPMANN SIR WINSTON GRAN RESERVA COSECHA 2011

 • Tên thông dụng: H. Upmann Sir Winston Gran Reserva Cosecha 2011
 • Quy cách hộp: Hộp 15 điếu
 • Đường kính: Ring 47
 • Độ dài: 178 mm
 • Vị: Gỗ ngọt, cay, da thuộc, cà phê